Bloggar

Blogg

Nuförtiden känner de flesta till bloggar. Fast få känner till var eller vad ordet blogg kommer från. Det kommer från de engelska orden web och log som sammansatt är weblog. […]