Bloggens historia

Vad är en blogg? Namnet blogg kommer från ordet ”webblogg” som härstammar från engelskans ”web” och ”log”, som är en slags webbdagbok med publicerade inlägg eller dagboksanteckningar. Ofta är blogginläggen ordnade så att de senaste inläggen hamnar högst upp. Det finns egentligen ingen längre historia om hur bloggandet slog igenom i Sverige men man kan väl säga att det blivit en massrörelse av någon form. En blogg kan i stort sett handla om vad som helst och bloggen anses vara det första av de sociala medierna. En bra blogg skapar diskussioner som ofta påverkar många samhällsområden.

Olika sorters bloggar

Det finns verkligen hundratals olika bloggar och många av dem har varit någon slags internetpionjär i Sverige. Det ploppar upp intressanta bloggar hela tiden och fastän många av dem handlar om redan bloggade teman dyker det dagligen upp bloggar som behandlar nya fräscha och aktuella ämnen. Det finns allt från matbloggar, modebloggar och cykelbloggar till bloggar som behandlar lite känsligare ämnen så som barnlöshet, politik och miljöfrågor. I december 2007 fanns 112 miljoner bloggar och det skapas dagligen cirka 120.000 nya bloggar. Det finns folk som livnär sig på bloggandet och har gjort bloggandet till sitt yrke. Att livnära sig på den här formens jobb går men är verkligen inte lätt.

Varför är bloggar så populära?

Bloggar har antagligen blivit så populära världen över, då de är tillgängliga för alla. Vem som helst kan i stort sett läsa dem och man kan själv när som helst starta en egen blogg och börja blogga om ett, för en själv, intressant ämne. Bloggandet är de facto lika stort som nyhetskällorna radio och television, skillnaden är att bloggarna har ett mycket bredare område än dessa två andra någonsin kan åstadkomma. Tack vare bloggarna har människor helt nya förutsättningar att sprida åsikter och information . Det är inte mera bara helt vanligt folk som bloggar, idag bloggar även världens mest kända personer, vilket uppskattas.